Ομάδα – Team

Είμαστε μια μικρή ομάδα, βαθιά συνδεδεμένοι μεταξύ μας και με τις αξίες μας και τις δράσεις που στηρίζουμε. Πιο κάτω θα γνωρίσετε κάποιους από εμάς.

We are a small group, deeply connected each other and with the values and the activities we support. Here you can read about some of us.

Πάνος Ντάρμος

Εμπνευσμένος από τις αξίες και την αρμονία

Είμαι ο Πάνος και νιώθω χαρούμενος αν διαβάζετε αυτό το κείμενο και μου δίνετε την δυνατότητα να σας παρουσιάσω τον εαυτό μου.

Η συνεχής εσωτερική βελτίωση του εαυτού είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων του ατόμου και της ομάδας.

Πιστεύοντας στην ολιστική προσέγγιση, ενδιαφέρομαι και είμαι άγρυπνος υποστηρικτής στην σημαντικότητα της υγιεινής διατροφής και για αυτόν τον λόγο υϊοθετών το σύστημα της συλλογής της τροφής μας στους χώρους μας και την αφθονία που μπορούν να παρέχουν μέσω της αναγέννησής τους σε βρώσιμα δάση.

Είμαι συνδεδεμένος με τις ρίζες μου και ενδιαφέρομαι για την περιοχή και την τοπική κοινωνία. Μιλάω την γλώσσα των ανθρώπων της περιοχής και, ταυτόχρονα, γνωρίζω ότι η κατανόηση ως προς τις διάφορες νοοτροπίες είναι παράγοντας που επιτρέπει τα πράγματα να συμβούν.

Για την κατανόηση κάθε είδους πρακτικής εφαρμογής, στην ομαδική εργασία χρειάζονται οι μέγιστες δεξιότητες όλων μας σε όλα τα πρακτικά επίπεδα που έχουμε ήδη αποκτήσει μέσα από την εμπειρία της ζωής μας και η ζωή μας καλεί να τις εξασκούμε διαρκώς δημιουργώντας και επιβεβαιώνοντας ότι είμαστε ζωντανοί και συνειδητοί την κάθε στιγμή.

Η διαφορετική οπτική συχνά μας σπρώχνει έξω από την ζώνη προστασίας μας και στην ΝΤΑΡΜΑ ΣΠΟΡΟΙ φροντίζουμε για την μακροπρόθεσμη ισορροπία.

Στην ΝΤΑΡΜΑ ΣΠΟΡΟΙ είμαστε σε ετοιμότητα για την «Dharma» ευκαιρίες και φροντίζουμε για την αναγέννηση των «Σπόρων».

Θα χαρώ να σας συναντήσω και να σας καλωσορίσω στην ΝΤΑΡΜΑ ΣΠΟΡΟΙ.

Email me: pn1010@gmail.com

Panos Ntarmos

Εμπνευσμένος από τις αξίες και την αρμονία

Hi !!

I am Panos and I am happy that you read this text and you give me the opportunity to introduce myself to you.

The idea of improving is suitable for me not nly for the practical matters that surround and serve us but specially for inner self. The inner constantly improvement of ourself is on the top of the priorities for the person and the team.

To an holistic approach, I am deeply concerned and aware of the importance of the accessibility to healthy food and this is the reason I strongly support foraging our food in the farms through the abundant that food forest offers.

I am rooted and concerned for the local area, speaking the language of the people, having a deep understanding of the mentality which is crucial for our project to make things happen.

For the construction or any kind of practical implementation, team work need all of our vast skills in all practical areas that we have gained through our life experience in cross-disciplinary projects and life calls us to use them continuously in a creative way that proves we are alive and conscious every moment.

Our different point of view often kicks us out of our comfort zone and in DHARMA (NTARMA) SPORI we are keeping it though in balance in the long run.

In DHARMA (NTARMA) SPORI we are aware to «Dharma» opportunities and take care to «Spori» («Seeds») regeneration.

I will be happy to meet and welcome you to Dharma Spori !!

Email me: pn1010@gmail.com

Κάλλι Χανδρινού

Εκπαιδευόμενη από την ομορφιά της κάθε ημέρας

Γειά !!

Είμαι η Κάλλι και είναι υπέροχο που δίνεις την ευκαιρία να γνωριστούμε ξεκινώντας από αυτό το κείμενο.

Η ατομικότητα και η διαφορετικότητα των ανθρώπων είναι αυτό που με έλκυσε και με οδήγησε στο να εκπαιδευτών και να εργαστώ στην συνθετική ψυχοθεραπεία. Χρησιμοποιώντας έναν μεγάλο αριθμό προσεγγίσεων, με πιο πρόσφατη αυτή της Προγεννητικής Ψυχολογίας, εργάζομαι σε ατομικές συνεδρίες καθώς και σε οικογενειακές και συνεδρίες ζευγαριών. Οργανώνω ομάδες ψυχοθεραπείας, βιωματικά σεμινάρια και κάνω παρουσιάσεις σε συνέδρια. Ταυτόχρονα, εκπαιδεύομαι σε μεθόδους συμμετοχνικού σχεδιασμού για επικοινωνία και λήψη αποφάσεων σε ομάδες και συμμετάσχω σε ομάδα ψυχοθεραπευτών για την μελέτη της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας.

Έχοντας κατανοήσει την επίδραση που το περιβάλλον έχει προς το άτομο, υποστηρίζω τον επαναπροσδιορισμό μεταξύ του ανθρώπου και της γης, την παρατήρηση και την μελέτη του φυσικού περιβάλλοντος και της επίδρασης του στην ανθρώπινη ψυχοσύνθεση, τις ανακαλύψεις και την αίσθηση της ελευθερίας που μπορεί να του παρέχει.

Γνωρίζοντας το τι μπορεί ένα άτομο να προκαλέσει τόσο προς τον εαυτό του όσο και προς το περιβάλλον του με τονα είναι ένα πολιτικό ον, είναι για εμένα η πιο συναρπαστική ιδέα να συμμετάσχω σε έναν «Dharma» τρόπο σκέψης και έναν «Σπόροι» τρόπο δράσης.

Στην ΝΤΑΡΜΑ ΣΠΟΡΟΙ οι ευ-καιρίες είναι παντού και συνεχώς διαθέσιμες.

Θα χαρώ να σε συναντήσω και να γίνω πλουσιότερη από την γνωριμία μας.

Email me: kalli9chandrinou@live.com

Kalli Chandrinou

Hi !!
I am Kalli and it is great you give me the opportunity to know each other starting by reading this text.

Individuality and diversity of human beings is what has attracted me to be trained and work as an integrative psychotherapist. Using a great number of approaches and the most recent of them the Prenatal Psychology, I work in individual sessions, sessions for couples and families also. I organise group psychotherapy, experiential seminars and presentations at psychotherapy conferences. Meanwhile, I am educated in participatory design approaches for communication-decision making for big groups and I am member in psychotherapy group for the study of the ancient greed philosophy.

Understanding the impact that environment has to the people, I support the redefinition between the man and the earth, his occupation and participation with the nature, his observation and study on the way that the psychical system works and its impact to our mentality, the discoveries to a new way, free from existential fears, living can offer. Having the experience of what a human can guide and cause to her/himself from and towards his/her environment, being a political being is the most exciting idea for me to forward for a «Dharma» way of thinking and a «Spori» («Seeds») way of doing.

In DHARMA SPORI the opportunities are continuously all over around available.

I will be happy to meet, welcome and be enriched by our meeting.

Email me: kalli9chandrinou@live.com


Want to work with us?


Αρέσει σε %d bloggers: