Το Όραμα μας – Our Vission

Στηρίζουμε : την κουλτούρα των ορίων τα θετικά αποτελέσματα της αναγέννησης της γής την ισορροπία που έρχεται μέσω της παρατήρησης της φύσης την βιοποικιλότητα αντί της μονοκαλλιέργειας το ότι το λιγότερο είναι το περισσότερο ότι η διατροφή όπως μας δίνεται από την φύση έχει την μεγαλύτερη δύναμη θρέψης ότι τα ζώα πρέπει να είναι ελεύθεραΣυνεχίστε να διαβάζετε «Το Όραμα μας – Our Vission».

Η Αποστολή μας – Our Mission

Καθώς άνθρωποι, που δεν συμφωνούν πάντα μεταξύ τους, έρχονται κοντά ο ένας με τον άλλον, μέσα από σεβασμό στην έκφραση και την διαφορετικότητα, εξασκούνται να ακούν τις προκλήσεις, τις προσπάθειες, τις επιλογές, άλλους τρόπους βιώματος, η ανοιχτότητα και η εμπιστοσύνη οικοδομούνται. Στον χώρο του Dharma Σπόροι βιολογικοί και συμβατικοί αγρότες, τοπικές οικογένειες, οικογένειες από τηνΣυνεχίστε να διαβάζετε «Η Αποστολή μας – Our Mission».

Ο Στόχος μας – Our Aim

Στόχος μας είναι ο χώρος να στηρίζει την υγεία τόσο του εαυτού μας όσο και του περιβάλλοντος. Σε αρμονία με την φυσική και όλο το οικοσύστημα. Στην ΝΤΑΡΜΑ ΣΠΟΡΟΙ στόχο έχουμε την αναγέννηση και την επανασύνδεση. Αισθανόμαστε την ανάγκη για δράση και γνωρίζουμε ότι έχουμε τις ικανότητες να ενεργοποιήσουμε τις αντίστοιχες δράσεις για πρακτικές βιωσιμότηταςΣυνεχίστε να διαβάζετε «Ο Στόχος μας – Our Aim».